Πολιτική των προσωπικών δεδομένων | CLEAR-LIGHTS.COM

Πολιτική των προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία Адвъртайз Он Лайн ООД (Advertise On Line Ltd.), με ΦΠΑ αριθμό BG201268170, εγγεγραμμένη στην πόλη της Σόφιας, Βουλγαρία, με έδρα στην οδό «Ποπ Μπογομήλ» αρ. 31, η οποία διαχειρίζεται το online κατάστημα CLEAR-LIGHTS.COM, δηλώνει, ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγει και αποθηκεύει κατά τη διαδικασία χρήσης της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών του, θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικά και σχετικά με αυτά τηρούνται όλες οι ισχύουσες νομικές διατάξεις στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των δικών μας επισκεφτών και πελατών αποτελεί βασική αρχή μας και προτεραιότητα. Σε αυτήν την «Πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων» μπορείτε να γνωριστείτε λεπτομερώς με τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία εμείς συλλέγουμε, με τους τρόπους αποθήκευσης, καθώς και πώς και γιατί της χρησιμοποιούμε.

Εμείς θεωρούμε ότι η εξασφάλιση του δικαιώματος προστασίας των προσωπικών δεδομένων είναι βασική υποχρέωση της CLEAR-LIGHTS.COM, λόγω του οποίου θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα Σας σε πλήρη συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΣ) 2016/679 και με κάθε άλλη ισχύουσα νομοθεσία στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας.


1. Κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων

Κατά τη δημιουργία παραγγελίας ή/και κατά την εγγραφή ενός προφίλ στην CLEAR-LIGHTS.COM, εμείς συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τις εξής πληροφορίες:

- Όνομα και επώνυμο;
- Αριθμός τηλεφώνου για επικοινωνία;
- Ηλεκτρονική διεύθυνση;
- Διεύθυνση σχετικά με την εκτέλεση της παράδοσης;
- Διεύθυνση σχετικά με το τιμολόγια (εάν είναι διαφορετική από τη διεύθυνση για παράδοση);
- Στοιχεία για το νομικό πρόσωπο (όταν ο πελάτης επιθυμεί να λάβει τιμολόγιο για εταιρεία).

Εκτός από τα στοιχεία, τα οποία συλλέγουμε κατά τη διαδικασία δημιουργίας μιας παραγγελίας ή/και ενός προφίλ, εμείς συλλέγουμε και αποθηκεύουμε όλες τις αλληλογραφίες μεταξύ της CLEAR-LIGHTS.COM και των πελατών, καθώς και εγγραφές σχετικά με τη συμπεριφορά των διαδικτυακών ιστοσελίδων, οι οποίες διαχειρίζονται από την εταιρεία Advertise On Line Ltd.


2.  Ποιοι είναι οι σκοποί για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα, που συλλέγουμε

Εμείς συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μόνο για τους σκοπούς των παρεχόμενων υπηρεσιών στην ιστοσελίδα CLEAR-LIGHTS.COM και τη βελτίωσή τους. Μπορείτε να δείτε παρακάτω όλους τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία έχουν συλλεχθεί:

- Για επεξεργασία παραγγελιών προϊόντων από την ποικιλία της CLEAR-LIGHTS.COM, σε νομική βάση – εκτέλεση του συμβολαίου πώλησης εξ αποστάσεως, το οποίο κάθε ένας πελάτης συνάπτει κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του στην ιστοσελίδα μας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στοιχεία σχετικά με την εκτέλεση νομικών υποχρεώσεων, όπως είναι με τα λογιστικά έγγραφα.

- Για εξυπηρέτηση πελατών και απομάκρυνση/διόρθωση πιθανών σφαλμάτων κατά την εκτέλεση του συμβολαίου πώλησης εξ αποστάσεως. Τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται βάσει της εκτέλεσης του συμβολαίου πώλησης εξ αποστάσεως, το οποίο έχει συναφθεί.

- Για επικοινωνία με τους πελάτες μπορούμε να τους επικοινωνούμε μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση μιας παραγγελίας, για αξίωση, για την τρέχουσα κατάσταση του προφίλ Σας στην ιστοσελίδα.

- Για ειδοποίηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα προϊόντων – εάν θέλετε να Σας ενημερώνουμε σχετικά με μελλοντικές διαθεσιμότητες προϊόντων, τα στοιχεία Σας θα επεξεργάζονται βάσει δικής Σας επιθυμίας Σας ή βάσει δικής Σας συμφωνίας.

- Για τους σκοπούς προστασίας και ασφάλειας μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία λόγω νομικού ενδιαφέροντος, που συνίσταται σε εξασφάλιση προστασίας και ασφάλειας των συστημάτων μας και των πελατών μας, σε αποκάλυψη και πρόληψη απατών, σε επίλυση διαφορών και εφαρμογή των συμφωνιών μας βάσει νομικού ενδιαφέροντος.

- Για τους σκοπούς μάρκετιγκ επικοινωνίας, σχετικά με προϊόντα, προσφορές και εκπτώσεις. Η εγγραφή για το ενημερωτικό δελτίο είναι πλήρως εθελοντική και μπορεί να γίνει δεκτή ή να ακυρωθεί ανά πάσα στιγμή μέσω δήλωσης τέτοιας επιθυμίας, καθώς επικοινωνήσετε με την ομάδα της CLEAR-LIGHTS.COM ή με το διαχειριστή για προστασία των προσωπικών δεδομένων.

- Για σκοπούς μάρκετινγκ. Τα δεδομένα που στέλνουν οι χρήστες στο CLEAR-LIGHTS.COM μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις πλατφόρμες Facebook και Google. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη στόχευση σχετικών διαφημίσεων σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα κάθε χρήστη. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται επίσης για την παρακολούθηση των διαφημιστικών αποτελεσμάτων.

- Για τους σκοπούς καλύτερης λειτουργίας της ιστοσελίδας και για σκοπούς διαφήμισης μέσω Διαδικτύου στην ιστοσελίδα της CLEAR-LIGHTS.COM, η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί «cookies», σε περίπτωση που οι επισκέπτες της ιστοσελίδας έχουν δώσει τη συμφωνία τους για χρήση «cookies» στις ρυθμίσεις του προγράμματός τους περιήγησής.


3. Σε ποιον και υπό ποιες συνθήκες παρέχουμε τα προσωπικά Σας δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών παρέχονται σε τρίτους για την εκτέλεση ταχυμεταφορικής παράδοσης σε σχέση με πραγματοποίηση του συμβολαίου πώλησης εξ αποστάσεως, το οποίο έχει συναφθεί. Οι πλευρές, στις οποίες μπορούν να παρέχονται τα προσωπικά Σας δεδομένα είναι οι εξής:

- Σε εταιρείες, οι οποίες πραγματοποιούν ταχυμεταφορών βάσει εκτέλεσης του συμβολαίου πώλησης εξ αποστάσεως, που έχει συναφθεί.

- Σε τραπεζικά ιδρύματα, για σκοπό πληρωμών σε σχέση με την παραγγελία Σας και σε σχέση με το συμβόλαιο πώλησης εξ αποστάσεως, το οποίο έχει συναφθεί.

- Σε νομικούς εκπροσώπους, σε δικαστήρια, με σκοπό τη σύναψη του συμβολαίου ή συλλογής υποχρεώσεων.

- Σε κρατικά ιδρύματα, εάν αυτό είναι αναγκαίο και σύμφωνα με την καθιερωμένη σειρά σχετικά με αυτό.

- Στις πλατφόρμες του Facebook και του Google. Για να στοχεύσετε διαφημίσεις και να παρακολουθείτε τα αποτελέσματα των διαφημίσεων.


Ο διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων, η εταιρεία Advertise On Line Ltd., δεν φέρνει ευθύνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια του νομικού ενδιαφέροντος τρίτων, στους οποίους παραχωρούνται. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την πλευρά τρίτων πραγματοποιείται σύμφωνα με την πολιτική επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την σχετική πλευρά.


4. Παραγγελία με ή χωρίς εγγραφή

Το σύστημα της CLEAR-LIGHTS.COM δίνει δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν ένα δικό τους προφίλ, προστατευμένο με επιλεγμένο από αυτούς κώδικα πρόσβασης και να πραγματοποιούν όλες τις αγορές μέσω αυτού του κώδικα. Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης έχει δυνατότητα μέσω του προφίλ του να παρακολουθεί το ιστορικό των παραγγελιών, καθώς και να προσθέτει, αλλάζει ή/και διαγράφει τα προσωπικά δεδομένα του.

Το σύστημα της CLEAR-LIGHTS.COM δίνει δυνατότητα σε κάθε ένα χρήστη να συνάψει συμβόλαιο πώληση εξ αποστάσεως «ως επισκέπτης», δηλαδή χωρίς να έχει εγγεγραμμένο προφίλ στο ηλεκτρονικό κατάστημα.


5. Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Όλα τα προσωπικά δεδομένα, η αποθήκευσή τους, η επεξεργασία τους, καθώς και όλη η επικοινωνία μεταξύ των χρηστών, των συσκευών του και της CLEAR-LIGHTS.COM, πραγματοποιούνται μέσω 256-bit, κρυπτογραφημένη SSL σύνδεση. Η εταιρεία Advertise On Line Ltd. διατηρεί τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, που προστατεύουν τα προσωπικά Σας δεδομένα από αλλαγές, διανομή, απώλεια, καταστροφή και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Κάθε προφίλ ενός χρήστη της CLEAR-LIGHTS.COM είναι προσβάσιμο μόνο μέσω των στοιχειών Σας για πρόσβαση – ηλεκτρονική διεύθυνση και προσωπικός κώδικας πρόσβασης, που έχετε επιλέξει. Προσωπική ευθύνη κάθε ένα χρήστη είναι να αποθηκεύει προσεκτικά και υπεύθυνα τα δικά του προσωπικά δεδομένα, καθώς και να χρησιμοποιεί του κουμπί «έξοδος» από το δικό του προφίλ, όταν σταματάει να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα. Η CLEAR-LIGHTS.COM δεν μπορεί και δεν θα φέρνει ευθύνη σχετικά με πραγματοποιημένες καταχρήσεις με χρησιμοποιημένους προσωπικούς κώδικες και προφίλ, εκτός αν προκαλούνται άμεσα από την CLEAR-LIGHTS.COM.


6. Επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων

Κατά την επεξεργασία και την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων, ο Διαχειριστής μπορεί να επεξεργάζεται και να αποθηκεύει τα δικά του νομικά συμφέροντα με σκοπό την προστασία των νομικών συμφερόντων του – εκτέλεση των υποχρεώσεών του προς το Εθνικό Πρακτορείο Εσόδων, το Υπουργείο της Δημόσιας Τάξης και άλλες κρατικές και δημοτικές αρχές.

Η CLEAR-LIGHTS.COM αποθηκεύει τα προσωπικά Σας δεδομένα, που έχουν παραχωρηθεί σε σχέση με πραγματοποιημένες online παραγγελίες στα πλαίσια 10 ετών για τους σκοπούς προστασίας των νομικών συμφερόντων του Διαχειριστή σε δικαστικές ή διοικητικές διαφορές με χρήστες του online καταστήματος.

Η CLEAR-LIGHTS.COM αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα Σας για προθεσμία όχι μεγαλύτερη από την ύπαρξη του προφίλ Σας στο online κατάστημα. Μετά από τη διαγραφή του προφίλ Σας, ο Διαχειριστής καταβάλλει τις απαραίτητες φροντίδες να διαγράψει και να καταστρέψει όλα τα προσωπικά Σας δεδομένα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και να τα κάνει ανώνυμα (δηλαδή να τα αλλάξει σε μορφή, που δεν αποκαλύπτει την προσωπικότητά Σας).


7. Δικαιώματα των υποκειμένων, που παραχωρούν δεδομένα

Όλα τα υποκείμενα, των οποίων τα δεδομένα επεξεργάζονται από την πλευρά της Advertise On Line Ltd. έχουν τα εξής δικαιώματα:

- Δικαίωμα να ζητήσετε δωρεών πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών Σας δεδομένων

- Δικαίωμα να ζητήσετε εξήγηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών Σας δεδομένων, μπορείτε να απαιτήσετε διόρθωση, συμπλήρωμα, διαγραφή ή αποκλεισμό των προσωπικών Σας δεδομένων

- Δικαίωμα να επικοινωνήσετε με υπηρεσιακό πρόσωπο περί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και με την Επιτροπή προστασίας των προσωπικών δεδομένων

- Δικαίωμα να κάνετε άρνηση από τη συμφωνία Σας να επεξεργαζόμαστε τα δικά Σας προσωπικά δεδομένα, καθώς στην περίπτωση αυτή τα προσωπικά Σας δεδομένα θα διαγραφούν ή αντικαθιστούν με ανώνυμα. Αυτό όμως δεν ισχύει για προσωπικά δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για εκτέλεση νομικών υποχρεώσεων ή προστασία νομικών συμφερόντων της Advertise On Line Ltd. Η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων θα συμβεί επίσης και σε περίπτωση που αυτά δεν είναι απαραίτητα για τον επιδιωκόμενο σκοπό ή εάν η αποθήκευση των προσωπικών Σας δεδομένων είναι απαράδεκτη για άλλους λόγους, που προβλέπονται από το νόμο.

Η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων γίνεται μέσω επικοινωνίας με υπηρεσιακό πρόσωπο περί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων της CLEAR-LIGHTS.COM, σε ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@clear-lights.com, και στο email πρέπει να γράψετε τα ονόματά Σας, ηλεκτρονική διεύθυνση (που χρησιμοποιείται στο ηλεκτρονικό κατάστημα), στοιχεία για επικοινωνίες και σε ελεύθερο κείμενο να γράψετε το δικαίωμα/τα δικαιώματα, που επιθυμείτε να ασκήσετε σχετικά με τα προσωπικά Σας δεδομένα.


8. Cookies

Η CLEAR-LIGHTS.COM χρησιμοποιεί τα λεγόμενα «cookies». Τα cookies τα εφαρμόζουμε με σκοπό την απεικόνιση ένα σχετικό και άνετο, εξατομικευμένο περιεχόμενο για τους χρήστες. Τα cookies είναι μικρά αρχεία με κείμενα, που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή Σας/στη συσκευή Σας και χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα Σας περιήγησης. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο εάν είναι ενεργοποιημένα στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής Σας. Τα cookies δεν θα καταστρέψουν τη συσκευή Σας με οποιονδήποτε τρόπο και Εσείς, ως χρήστες, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης Σας ή/και να τα διαγράψετε ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση που απενεργοποιήσετε τα cookies στον υπολογιστή/πρόγραμμα περιήγησής Σας, Εσείς δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε σωστά όλες τις λειτουργίες στην ιστοσελίδα μας CLEAR-LIGHTS.COM, ως παράδειγμα απομνημόνευση προϊόντων στο καλάθι αγοράς στην ιστοσελίδα, απομνημόνευση των στοιχειών Σας για πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, παρακολούθηση των ιστοσελίδων, που επισκέφθηκαν και των λειτουργιών.

Εμείς χρησιμοποιούμε δύο είδη cookies – ανά περιόδο λειτουργίας και προσδιορισμένα. Τα τελευταία είναι προσωρινά αρχεία, που μένουν στη συσκευή του χρήστη μέχρι το τέλος της περιόδου λειτουργίας του ή μέχρι το κλείσιμο της εφαρμογής (το πρόγραμμα περιήγησης). Τα προσδιορισμένα αρχεία μένουν στη συσκευή του χρήστη για την περίοδο, ορισμένη από τα cookies ή ενώ διαγραφούν χειροκίνητα από το χρήστη.

Η επίσκεψη αυτής της ιστοσελίδας μπορεί να δημιουργήσει cookies με τους εξής σκοπούς:

- Cookies για απόδοση της ιστοσελίδας;
- Cookies για ανάλυση των επισκεπτών της ιστοσελίδας;
- Cookies για γεωγραφικό προσανατολισμό;
- Cookies για εγγραφή.

Τα cookies δεν απαιτούν πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα, για να μπορούν να χρησιμοποιούνται και το πιο συχνά δεν εξακριβώνουν την προσωπικότητα των διαδικτυακών χρηστών. Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέχθηκαν κατά τη χρήση των cookies, μπορούν να συλλέγονται μόνο για να διευκολύνουν τη χρήση από το χρήστη. Αυτά τα στοιχεία είναι κρυπτογραφημένα με τρόπο, που δεν επιστρέψει την πρόσβαση μέχρι τους από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα περιήγησης και με τον τρόπο ρύθμισης των προτιμήσεων για τα αρχεία των cookies μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες του προγράμματος περιήγησης, που χρησιμοποιείτε (για παράδειγμα Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari και άλλα) ή μέσω άλλων πληροφοριακών, διαδικτυακών μέσων, τα οποία προτιμάτε εσείς.

Όλα τα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης προσφέρουν τη δυνατότητα αλλαγής των ρυθμίσεων των cookies. Αυτές οι ρυθμίσεις βρίσκονται συνήθως σε «επιλογές» ή στο μενού «προτιμημένα» στο πρόγραμμα περιήγησης Σας. Για να βρείτε αυτές τις ρυθμίσεις, μπορείτε να χρησιμοποιείτε επίσης και τους συνδέσμους παρακάτω ή να χρησιμοποιείτε την επιλογή «βοήθεια» στο πρόγραμμα Σας περιήγησης για περισσότερες πληροφορίες.

Cookie settings in Google Chrome
Cookie settings in Mozilla Firefox
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Safari

Για ρύθμιση των cookies από τρίτους, μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτήν την ιστοσελίδα: http://www.youronlinechoices.com/gr/


9. Εξερχόμενες συνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο

Η ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες, που είναι χρήσιμες και περιέχουν τις σχετικές πληροφορίες για τους χρήστες. Σας παρακαλούμε να δώσετε προσοχή ότι αυτές οι ιστοσελίδες μπορούν να ανήκουν και να διαχειρίζονται από άλλες εταιρείες και οργανώσεις και αυτές μπορούν να έχουν άλλες πολιτικές εξασφάλισης ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η εταιρεία μας δεν έχει κανένα έλεγχο και δεν φέρνει καμιά ευθύνη για οποιεσδήποτε πληροφορίες, υλικά, προϊόντα ή υπηρεσίες, που περιέχονται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτών των ιστοσελίδων.


10. Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε κάποια σχόλια και ερωτήσεις σχετικά με αυτές τις αρχές, μην διστάσετε να μας επικοινωνήσετε στη διεύθυνση ή στον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας.

Υπηρεσιακό πρόσωπο, υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων: dpo@clear-lights.com

Για επικοινωνίες: Адвъртайз Он Лайн ООД (Advertise On Line Ltd.), οδός Pop Bogomil 31, πόλη της Σόφιας 1202, Βουλγαρία

Εξυπηρέτηση πελατών: info@clear-lights.com ή +359876098626


11. Επιτροπή προστασίας των προσωπικών δεδομένων της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας

Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων Σας σύμφωνα με τα παραπάνω και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία προς την Επιτροπή προστασίας των προσωπικών δεδομένων της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, όπως εξής:

Επωνυμία: Комисия за защита на личните данни (Επιτροπή προστασίας των προσωπικών δεδομένων)
Έδρα και διεύθυνση αλληλογραφίας: Prof. Tsvetan Lazarov 2, Sofia 1592, Bulgaria
Τηλέφωνο: +35929153518
Ιστοσελίδα: www.cpdp.bg